كنفرانس رويكرد اختلالات هماتولوژيك كودكان برگزار شد

كنفرانس یک روزه رويكرد اختلالات هماتولوژيك كودكان در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.

به گزارش وب‌دا، به همت دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، كنفرانس یک روزه رويكرد اختلالات هماتولوژيك كودكان در سالن ابن‌سینا دانشکده پزشکی این دانشگاه برگزار شد.
دکتر جلیل مشاری دبیر آموزش مداوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه در اين كنفرانس يك روزه پزشكان عمومي و متخصصين اطفال شهرستان و دانشجويان پزشكي گناباد حضور داشتند، گفت: دكتر عبداله بني‌هاشم، فوق تخصص خون و انكولوژي اطفال و دكتر علي قاسمي فوق تخصص خون و انكولوژي اطفال از دانشگاه علوم پزشكي مشهد به عنوان مدرس در این كنفرانس حضور داشتند.
وی افزود: همچنین در این جلسه دكتر نادر ممتازمنش فوق تخصص خون و انكولوژي كودكان از بيمارستان لقمان حكيم تهران بصورت ويدئو كنفرانس در این کنفرانس شركت و مطالب خود را ارائه کردند.
یادآور می‌شود، دانشگاه علوم پزشكي گناباد با چند بيمارستان دانشگاهي از دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تفاهم‌نامه همكاري آموزشي منعقد کرده است که بر اساس اين تفاهم نامه جناب آقاي دكتر ممتاز منش  با استفاده از سيستم آموزشي مجازي و بصورت برخط دركنفرانس شركت کرد.