اخبار واطلاعیه های دانشکده پزشکی

نمایش # 
عنوان کلیک ها
ابلاغ مصوبه قبولي در آزمون علمي صلاحيت باليني بعنوان شرط فراغت از تحصيل دوره دكتراي پزشكي عمومي 32
فهرست منابع تکمیلی مشترک مرجع آزمون های پیشکارورزی و پذیرش دستیار تخصصی سال 1397 47
اصلاحیه فهرست منابع مرجع آزمون های جامع علوم پایه پزشکی از اسفند 1396 تا پایان شهریور سال 1397 46
فهرست منابع مرجع آزمونهای علوم پایه علوم پزشکی اسفند 96 تا پایان شهریور 97 72
فهرست منابع مرجع آزمون های جامع علوم پایه پزشکی از اسفند 1396 تا پایان شهریور سال 1397 81
فهرست منابع مشترک آزمونهای پيشكارورزي (اسفند 1396، بهار و شهریور 1397) و آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال 1397 70
کارگاه آموزشی سمیولوژی قلب به همراه تفسیر ECG جهت دانشجویان اینترن و استاژر 80
کنفرانس سه روزه شیر مادر ویژه دانشجویان اینترن و استاژرپزشکی 67
برگزاری کنفرانس علمی 97
پیام تبریک راه یابی به مرحله گروهی نهمین المپیادعلمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور 107