برنامه ورزش صبحگاهی همراه با سرو صبحانه سالم

به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت روان (19/1/96 الی 25/1/96 )  اداره مشاوره و سلامت روان  برنامه ورزش صبحگاهی همراه با سرو صبحانه سالم را در تاریخ 27/1/96  در خوابگاه فجر (دختران) برگزار نمود.

با توجه به  روز شمار هفته سلامت روان : مشاوره و سالم زیستی  (آموزش مهارتها - اصلاح سبک رفتار و تغذیه - تحرک ،نشاط معنویت و سلامت روان) و در راستای توسعه و ترویج ورزش  و فعالیت بدنی و ایجاد انگیزه در بین سایر دانشجویان اداره  محترم تربیت بدنی   وزرش صبحگاهی را در محوطه خوابگاه فجر ویژه دانشجویان دختر از ساعت 7 الی 8 صبح برگزار نمود؛ سپس با همکاری اداره  تغذیه  از دانشجویان شرکت کننده با سرو صبحانه سالم ( عدسی)  پذیرایی بعمل آمد.

VARZAH2

VARZASH3