واریز وام تحصیلی و مسکن(متمم) نیمسال اول تحصیلی 97-96

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که متقاضی وام تحصیلی و مسکن(متمم) در نیمسال اول تحصیلی 97 -96 بوده اند می رساند وام مربوطه در تاریخ 1396/10/14 به حساب آنان واریز گردید.