واریز وام بنیاد علوی نیمسال اول تحصیلی 97-96

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که متقاضی وام بنیاد علوی در نیمسال اول تحصیلی 97 -96 بوده اند می رساند وام مربوطه در تاریخ 1395/10/05 به حساب آنان واریز گردید.