اطلاعيه ها

تبت نام وام بنیاد علوی نیمسال اول تحصیلی 97-96


احتراماً به استحضار می رساند بنیاد علوی در نظر دارد در حمایت از دانشجویان محروم مستعد و متعهد تسهیلاتی با عنوان وام بنیاد علوی در اختیار واجدین شرایط قرار دهد لذا دانشجویان متقاضی در نیمسال اول تحصیلی 97-96 می توانند با مطالعه دقیق دستوالعمل استفاده از تسهیلات مربوطه(نصب در برد امور وام و رفاه دانشجویان و همچنین فایل pdf آن در سایت دانشگاه، معاونت فرهنگی دانشجویی، قسمت امور وام و رفاه دانشجویان) اقدام به ثبت نام نمایند.
-مهلت ثبت نام از تاریخ 96/08/15 لغایت 96/09/03 می باشد.
- از طریق ورود به سایت دانشگاه علوم پزشکی گناباد←معاونت دانشجویی← لینک پورتال تسهیلات صندوق رفاه یا آدرس اینترنتی Portal.srd.ir/login.aspx?univ=151 ثبت نام امکان پذیر است.(همچنین دریافت و تکمیل فرم مربوطه از امور وام و رفاه دانشجویان)
-نام کاربری(شماره دانشجویی) و رمز عبور(کد ملی)می باشد.
- وام مربوطه به دانشجویان روزانه به جز مقطع کاردانی تعلق می گیرد.
-  به وام مذکور کارمزدی تعلق نمی گیرد .
-نامه کسر از حقوق ضامن، جهت ضمانت می بایست عنوان نامه بنیاد علوی زده شود.(ضمانت نامه کسر از حقوق کارکنان رسمی- پیمانی و قراردادی دستگاههای دولتی پذیرفته می شود).
- برای متقاضیان داشتن شماره حساب بانک تجارت(جاری سراسری) الزامی  می باشد.
- معدل دانشجو باید بالای 14 باشد.
-متقاضیان ضروری است حداقل یکی از شرایط ذیل را دارا باشند.
. می بایست دانشجو در یکی از ارگانهای (بنیاد شهید، بهزیستی، بنیاد مستضعفان و بسیجی فعال) پرونده داشته و معرفی معتبر از ارگانهای مذکور ارائه نمایند.
. نفرات اول تا سوم مسابقات قرانی کشور و بین المللی.
. اولویت با دانشجویانی که زودتر ثبت نام نمایند خواهد بود.
**با توجه به اهمیت ضریب محرومیت منطقه که می بایست 5 به بالا باشد، ضروری است دانشجویان متقاضی قبل از ثبت نام به اموروام و رفاه دانشجویان مراجعه تا اطلاعات منطقه ثبت و در صورت واجد شرایط بودن از طریق پورتال ثبت نام نمایند.                                                                                                                                                                                                                                                 امور وام و رفاه دانشجویان

اطلاعیه ثبت نام وام ضروری شش ماهه دوم سال1396

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان متقاضي و واجد شرایط وام ضروري در شش ماهه دوم سال 1396 مي رساند از تاریخ 96/08/03 لغایت 96/08/20 به آدرس اینترنتی Portal.srd.ir/login.aspx?univ=151  یا سایت دانشگاه علوم پزشکی گناباد←معاونت دانشجویی← لینک پورتال تسهیلات صندوق رفاه مراجعه و ثبت نام نمایند.
شرايط وام :
- تعهد محضري و شماره حساب در پرونده دانشجو موجود باشد .
-  12 ماه از تاريخ شروع به تحصیل دانشجو گذشته باشد.
- دانشجویانی که مبلغ اعتبار وام خود را دریافت نموده اند مجاز به ثبت نام نمی باشند.
- اولویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام نمایند.
- به وام مربوطه کارمزد 4 درصد تعلق می گیرد.

ثبت نام مجدد وام تحصیلی و مسکن نیمسال اول97-96


احتراماً نظر به افزایش اعتبار  وام تحصيلي و مسكن بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال اول  97-96   متقاضی وام هاي مذکور بوده  و نيمسال قبل ثبت نام نكرده اند می رساند  :
1-مهلت ثبت نام از تاریخ 18/7/96 لغایت 30/7/96 می باشد.
2- از طریق ورود به سایت دانشگاه علوم پزشکی گناباد←معاونت دانشجویی← لینک پورتال تسهیلات صندوق رفاه یا آدرس اینترنتی Portal.srd.ir/login.aspx?univ=151 ثبت نام امکان پذیر است.
3-نام کاربری(شماره دانشجویی) و رمز عبور(کد ملی)می باشد.
4- به وام های مربوطه کارمزد 4 درصد تعلق می گیرد .
5-وام مسکن صرفاً شامل دانشجویانی که در بیرون از خوابگاهها سکونت دارند می شود.
6-متقاضیان وام مسکن می بایست کپی قولنامه خود را به امور وام و رفاه دانشجویان تحویل دهند.(کپی قولنامه هر نیمسال مختص همان نیمسال می باشد)
6-برای کارمندان پرداخت وام های مربوطه ممنوع می باشد.
7-به دانشجویان ترم اول وام های مذکور تعلق نمی گیرد.
8- اولویت با دانشجویانی که زودتر ثبت نام نمایند خواهد بود.
9-برای متقاضیان داشتن شماره حساب بانک تجارت شعبه مرکزی گناباد الزامی می باشد(کسانی که قبلاً ثبت نام کرده و شماره حساب ارائه ننموده اند در صورت نیاوردن شماره حساب از لیست وام حذف خواهند شد.)                                                                                         امور وام و رفاه دانشجویان