اطلاعیه ثبت نام وام ضروری(عادی) شش ماهه اول تحصیلی1396

 

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان متقاضي  وام ضروري در نيمسال دوم سال تحصیلی 96-95 مي رساند از تاریخ 96/1/30 لغایت 96/2/16 به آدرس اینترنتی Portal.srd.ir/login.aspx?univ=151 یا سایت دانشگاه علوم پزشکی گناباد←معاونت دانشجویی← لینک پورتال تسهیلات صندوق رفاه و یا قسمت سامانه ها مراجعه و ثبت نام نمایند.
شرايط وام :
- تعهد محضري و شماره حساب در پرونده دانشجو موجود باشد .
-  12 ماه از تاريخ شروع به تحصیل دانشجو گذشته باشد.
- دانشجویانی که مبلغ اعتبار وام خود را دریافت نموده اند مجاز به ثبت نام نمی باشند.
- اولویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام نمایند.
- به وام مربوطه کارمزد 4 درصد تعلق می گیرد.                                       
                                                                              امور وام و رفاه دانشجویان