گروه بهداشت عمومی-اساتید گروه

دکتر محمد مطلبی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مدیر گروه ،استاد یار و عضو هیات علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی 240


مشاهده رزومه
عکس خودم
دکتر مهدی مشکی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
دانشیار و عضو هیأت علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی 170
مشاهده رزومه

مشکی
دکتر هدایت الله شمس

دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مربی و عضو هیأت علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی 272
مشاهده رزومه
IMG 0021 copy copy copy
دکتر علی عالمی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
استاد یار و عضو هیات علمی
تلفن تماس : 57223028(051) داخلی 240
مشاهده رزومه
دانشگاه علوم پزشكي گناباد  
دکتر عبدالجواد خواجوی

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
استاد یار و عضو هیأت علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی 240
مشاهده رزومه

دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دکتر رضا اسماعیلی

دکتری تخصصی اقتصاد سلامت
استاد یار و عضو هیات علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی 120

مشاهده رزومه
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
سرکار خانم صدیقه نیازی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
مربی و عضو هیات علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی
مشاهده رزومه
 عکس نیازی
سرکار خانم راضیه جعفری زاده
کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
مربی و عضو هیات علمی
57223028(051) داخلی
مشاهده رزومه
 gggh
سرکار خانم مریم صابری
کارشناس ارشد آموزش بهداشت
مربی و عضو هیات علمی
57223028(051) داخلی
مشاهده رزومه
 gfgd
سرکار خانم فاطمه فدوی
کارشناس گروه
57223028(051) داخلی240