معرفی مدیریت امور هیأت علمی

drTavakolezadeh
  • نام و نام خانوادگي:
  • دكتر جهانشیر توکلی زاده
  • سمت:
  • مدیر امور هیأت علمی
  • مرتبه:
  • دكتراي تخصصي(PhD) روان شناسی
  • رزومــه:
  • دانلود رزومه كليك كنيد...
 
contact
پست الكترونيكي: drtavakolizadehj@gmu.ac.ir
کارشناس: جناب آقای حسن موذن
آدرس: خراسان رضوي - گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تلفن: 05157227114
فكس: 05157253884