بخش اتاق عمل بیمارستان علامه بهلول گنابادی

 
 

سر پرستار بخش :

آقای علیرضا طلایی

رزومه :

maleNurse

رئیس بخش :

 

رزومه :

maleNurse

پزشکان :

آقایان: دکتر سعید قربانی- دکتر امیر مؤیدپور- دکتر رضا علمی مهر- دکتر محمد صالح سلطانخواه- دکترآرش امید تبریزی- دکتر علی جاویدی دشت بیاض- دکتر فرهاد هماپور

خانم ها: دکتر اعظم السادات محمودیان- دکتر مهرناز مهربان- دکتر مرضیه محمدی- دکتر جلوه جلیلی شهری

تعداد تخت : اتاق عمل مرکزی 6 تخت- اتاق عمل  1 تخت- اتاق عمل زایشگاه 1 تخت و ریکاوری 12 تخت
سایر امکانات :

محل استقرار : 

تماس با ما :