بخش اطفال و نوزادان بیمارستان علامه بهلول گنابادی

 
 

سر پرستار بخش :

خانم زهرا قاسمی

رزومه :

maleNurse

رئیس بخش :

دکتر محمد نبی پور

رزومه :

maleNurse

پزشکان :

آقایان: دکتر محمد نبی پور- دکتر جلیل مشاری 

خانم ها: دکتر راحله درفشی- دکتر الهام پورسلطانی و دکتر یاسمن خزاعی

تعداد تخت : اطفال 15 تخت- فوق تخصصی کلیه اطفال 4 تخت- نوزادان 5 تخت
سایر امکانات : الکترو شوک –ساکشن –ترالی اورژانس-ونتیلاتور –چراغ اشعه –وارمر –مانیتورینگ هر کدام 1 عدد –نبولایزر 4 عدد-پمپ انفوزیون 4 عدد –بخور گرم 2 عدد –بخور سرد 1 عدد –اکسی هود 3عدد –لارنگوسکوپ2عدد – اتوسکوپ 1 عدد –کامپیوتر 1 عدد –تلویزیون 5 عدد ووسایل اتاق بازی (تاب –سرسره –ماشین شارژی –الاکلنگ)

محل استقرار : طبقه دوم- بال شمالی (D2)

تماس با ما :