بخش اورژانس بیماستان علامه بهلول گنابادی

 
 

سر پرستار بخش :

آقای مهدی نوری

رزومه :

maleNurse

رئیس بخش :

 

رزومه :

maleNurse

پزشکان :

آقایان: دکتر امین زمانی- دکتر علی جاویدی دشت بیاض- دکتر فرهاد هماپور- دکتر محمد رضا نعمت الهی- دکتر محمد ریاستی- دکتر بهزاد پورمختاری- دکتر فرهنگ سلطانی- دکتر سید فرزین میرچراغی- دکتر رضا محمودی- دکتر علی فهیمی- دکتر سعید قربانی- دکتر امیر مؤیدپور- دکتر رضا علمی مهر- دکتر محمد نبی پور- دکتر جلیل مشاری  

خانم ها: دکتر بتول بیرجندی- دکتر فاطمه برازنده احمد- دکتر اعظم السادات محمودیان- دکتر مهرناز مهربان- دکتر مرضیه محمدی- دکتر جلوه جلیلی شهری- دکتر راحله درفشی- دکتر الهام پورسلطانی و دکتر یاسمن خزاعی

تعداد تخت : 
سایر امکانات :

محل استقرار : طبقه همکف- بال غربی (B0)

تماس با ما :