بخش جراحی 1 بیمارستان علامه بهلول گنابادی

 
 

سر پرستار بخش :

خانم افسانه ذبیحی

رزومه :

maleNurse

رئیس بخش :

 

رزومه :

maleNurse

پزشکان :

 

خانم ها: دکتر اعظم السادات محمودیان- دکتر مهرناز مهربان- دکتر مرضیه محمدی- دکتر جلوه جلیلی شهری

تعداد تخت :22 تخت
سایر امکانات : 

محل استقرار : طبقه اول- بال جنوبی. (C1)

تماس با ما :