بخش جراحی 3 بیمارستان علامه بهلول گنابادی

 
 

سر پرستار بخش :

خانم فاطمه انصاری

رزومه :

maleNurse

رئیس بخش :

دکتر علی جاویدی دشت بیاض

رزومه :

maleNurse

پزشکان :

آقایان: دکتر علی جاویدی دشت بیاض- دکتر فرهاد هماپور

تعداد تخت : 24 تخت
سایر امکانات : 

محل استقرار : طبقه چهارم- بال جنوبی. (C4)

تماس با ما :