بخش دیالیز بیمارستان علامه بهلول گنابادی

 
 

سر پرستار بخش :

آقای امیر رفیع

رزومه :

maleNurse

رئیس بخش :

دکتر رضا محمودی

رزومه :

maleNurse

پزشکان :

آقایان: دکتر فرهنگ سلطانی . دکتر رضا محمودی . دکتر علی فهیمی

خانم ها: دکتر بتول بیرجندی

تعداد تخت : 12 تخت
سایر امکانات : دستگاه همودیالیز . الکتروکاردیوگراف . الکتروشوک .

محل استقرار : طبقه همکف- بال جنوبی (C0)

تماس با ما :