بخش زایشگاه بیمارستان علامه بهلول گنابادی

 
 

سر پرستار بخش :

خانم زهرا عطارباشی

رزومه :

maleNurse

رئیس بخش :

 

رزومه :

maleNurse

پزشکان :

خانم ها: دکتر اعظم السادات محمودیان- دکتر مهرناز مهربان- دکتر مرضیه محمدی- دکتر جلوه جلیلی شهری

تعداد تخت : اطفال 15 تخت- فوق تخصصی کلیه اطفال 4 تخت- نوزادان 5 تخت
سایر امکانات :

محل استقرار : طبقه دوم- بال غربی (B2)

تماس با ما :