بخش مامایی بیمارستان علامه بهلول گنابادی

 
 

سر پرستار بخش :

خانم زهرا عطارباشی

رزومه :

maleNurse

رئیس بخش :

 

رزومه :

maleNurse

پزشکان :

خانم ها: دکتر اعظم السادات محمودیان- دکتر مهرناز مهربان- دکتر مرضیه محمدی- دکتر جلوه جلیلی شهری

تعداد تخت : 20 تخت که شامل : قبل زایمان 6 تخت و بعد زایمان 14 تخت
سایر امکانات : 

محل استقرار : طبقه دوم- بال جنوبی (C2)

تماس با ما :