بخش CCU بیمارستان علامه بهلول گنابادی

 بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU)
 

سر پرستار بخش :

خانم عشرت جمعیتی

رزومه :

maleNurse

رئیس بخش :

 

رزومه :

maleNurse

پزشکان :

آقایان: دکترمحمد رضا نعمت الهی- دکتر محمد ریاستی

 

تعداد تخت : 10 تخت
سایر امکانات : 

محل استقرار : طبقه سوم- بال غربی (B2)

تماس با ما :