بخش استریلیزاسیون مرکزی CSSD

دپارتمان استریلزاسیون مرکزی CSSD

 

 واحد CSSD در بیمارستان را اگر نتوان قلب بیمارستان نامید بی شک می توان آنرا به عنوان شاهرگ حیاتی کلیه فعالیت ها و خدمات بیمارستان در نظر گرفت.
واحد CSSD (دپارتمان استریلزاسیون مرکزی) واحدی از بخش های پشتیبانی بیمارستان می باشد که هدف آن تمرکز یافتن  نظارت بر امور پاکسازی استریل کردن و نگهداری وسایل استریل است .متمرکز شدن اسریلیزاسیون در واحدCSSD منجر به افزایش کارآیی ، ایمنی و نیز کاهش هزینه های اقتصادی ناشی از خرید وسایل و دستگاههای اسریلزاسیون برای بیمارستان می شود.
کار این واحد از آنجا اهمیت می یابد که بدون این بخش هیچ گونه عمل جراحی ، فرآیند های تشخیصی و درمانی و حتی تعویض پانسمان و.. انجام نخواهد گردید.
لذا واحد CSSDبیمارستان علامه بهلول با تکیه بر تجهیزات به روز و کارآمد و نیز پرسنل مجرب و آموزش دیده بر آن است تا تمامی نیاز های بخش های بیمارستان را برطرف کرده و درمانی امید بخش ،بدون هیچ گونه عارضه ای را فراهم آورد.
فضای فیزیکی واحد استریلیزسیون مرکزی در قسمت زیر زمین بیمارستان و پلان Bقرار دارد.این واحد بر اساس اصول ساختمانی استاندارد واحد CSSDدارای سه قسمت اصلی و مجزا از هم می باشد:
1.منطقه آلوده
2.منطقه تمیز یا پکینگ
3.ناحیه استریل
در بخش آلوده وسایل کثیف ازتمامی بخش ها,توسط پرسنل تحویل می گردد و در صورت نیاز شستشوی اولیه دستی انجام می گردد.در ادامه وسایل در دستگاه ست شوی گذاشته شده وطبق روش های مختلف با استفاده از یک محلول اسیدی وبازی شتشو ضدعفونی و خشک می شود.سپس وسایل در منطقه تمیز CSSDخارج می شود. پس از کنترل نهایی وسایل پگ شده وبرای استریل آماده می گردد.وسایل ظریف ویا کم کاربردتر توسط پگ های مخصوص و با کمک دستگاه سیلرووی پک (upac) پگ می شوند.
پس از انجام مراحل استریلیزاسیون وسایل استریل شده ,توسط پرسنل مخصوص ناحیه استریل خارج شده و بر روی قفسه های مخصوص گذاشته می شود. لازم به ذکر است که وسایل استریل بخش های اتاق عمل مرکزی و بلوک زایمان توسط آسانسور ویژه منتقل این واحد ها می شود.   
سایر بخش های بیمارستان از طریق اتاق  تحویل وساایل استریل و سایل خود را دریافت می کنند.سر پرستار بخش :

آقای هادی آکی

رزومه :

maleNurse

رئیس بخش :

 

رزومه

maleNurse
 

تجهیزات موجود در این بخش شامل موارد زیر می باشد.

1) دستگاه ست شوی(واشینگ)
2) اتوکلاو پری و کیوم
3) اتوکلاو رومیزی
4) دستگاه پلاسما استریلایرز

محل استقرار : زیرزمین- پلان (B)

 

تماس با ما :