اتاق عمل

 

otagheamal

 

مجموعه اتاق های عمل بیمارستان با تعداد 4 اتاق عمل فعال جهت ارائه خدمات جراحی مختلف جراحی به شرح زیر قرار دارد:

 1- اتاق عمل ارتوپدی

 2- اتاق عمل ارولوژی

 3- اتاق عمل جراحی

4- اتاق عمل جراحی اعصاب از ویژگی های بارز مجموعه اتاق عمل این بیمارستان بهره مندی از کلیه امکانات و تجهیزات رایج از جمله دستگاههای لاپاراسکوپی ، آرتروسکوپی، رکتوسیگموئیدوسکوپی و CRM و سنگ شکن درون اندامی و تجهیزات بیهوشی است که طیف وسیعی از اعمال جراحی را میسر میسازد.

 ساعت شروع به کار اتاق عمل از 30/7 صبح تا 13:30 بعد از ظهر بوده و با توجه به حضور متخصصین جراحی مقیم در بیمارستان کلیه اعمال جراحی اورژانس در تمام ساعات شبانه روز قابل پیگیری و انجام است.

 نحوه پذیرش بیمار دراتاق عمل انجام اعمال جراحی غیر اورژانس با وقت از پیش تعیین شده و همچنین در موارد اورژانس در تمام مدت شبانه روز انجام می شود.