برگزاری کنفرانس علمی

به همت دفتر آموزش مداوم دانشگاه و با همکاری اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی کنفرانسی در طی روزهای 28و 29و 30 خرداد ماه با عناوین« اورژانس های طب داخلی – کودکان و جراحی » در محل سالن کنفرانس بیمارستان علامه بهول گنابادی برگزار گردید. ریاست محترم دانشکده پزشکی از تمامی اساتید محترم که در برگزاری و تدریس این کنفرانس همکاری صمیمانه داشته اند تشکر و قدردانی نمودند.