کارگاه آموزشی سمیولوژی قلب به همراه تفسیر ECG جهت دانشجویان اینترن و استاژر

به اطلاع کلیه دانشجویان اینترن و استاژر می رساند

کارگاه  آموزشی سمیولوژی قلب  به همراه تفسیر ECG جهت دانشجویان  پزشکی در سالن اجتماعات بیمارستان علامه بهلول در تاریخ سه شنبه 20/4/96 ساعت 14  توسط استاد محترم جناب آقای دکتر انصاری برگزار می گردد.حضور دانشجویان در این کارگاه الزامی است .