پذیرش مستقیم دانشجو از مرحله کارورزی رشته پزشکی عمومی به مقطع دکترای طب ایرانی

پیرو نامه شماره 958/د/122 مورخ 25/8/95  در خصوص استفاده از ظرفیت آئین نامه  MD.PhD ، به استحضار می‌رساند استفاده از ظرفیت این آیین نامه مسیر ارزشمندی برای نیل به گسترش منطقی و عالمانه طب ایرانی و رسیدن به خودباوری علمی و اقتصاد مقاومتی است. ضمن ارسال نامه شماره‌ی 1559/0316 مورخ 3/9/96 رئیس محترم دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مبنی بر پذیرش مستقیم دانشجو از مرحله کارورزی رشته پزشکی عمومی به مقطع دکترای طب ایرانی ، اين دفتر آمادگي خود را براي ارائه هرگونه مشاوره يا انجام اقدام مورد نياز براي اجراي آيين‌نامه اعلام مي‌دارد.

دانلود