معرفی مدیر دفتر بودجه و پایش عملکرد

ghadimi
  • نام و نام خانوادگي:
  • محمدرضا قديمي
  • سمت:
  • مدیریت بودجه و پایش عملکرد
  • مرتبه:
  • فوق لیسانس اقتصاد
  • تاریخچه مدیریت و شرح وظایف:
  • دانلود كليك كنيد...

 
tamas ba ma 
پست الكترونيكي:  budget@gmu.ac.ir
آدرس: خراسان رضوي - گناباد – میدان غدیر – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – دفتر بودجه و پایش عملکرد
تلفن:   05157222464        داخلی : 215
فكس: 05157227689