شبکه بهداشت و درمان بجستان

 

اطلاعات تماس:
شما مي توانيد براي ارتباط با شبكه بهداشت و درمان شهرستان بجستان توسط پل هاي ارتباطي زير با ما تماس حاصل فرمائيد.
استان خراسان رضوي - شهرستان بجستان - خيابان 7تير - كدپستي : 9698153361
تلفن : (7خط) 56527373 - 051
فكس : داخلي 3 - 56527373 - 051