برگزاري جلسه آموزشي – توجيهي پيشگيري از انتقال HIV از مادر به جنين

برگزاري جلسه آموزشي – توجيهي پيشگيري از انتقال HIV  از مادر به جنين

در تاريخ 3/5/96 جلسه آموزشي – توجيهي پيشگيري از انتقال HIV  از مادر به جنين با شرکت مراقبين سلامت ، ماماهاي تيم سلامت و پرسنل بخش هاي مامايي و زايشگاه بيمارستان آيت ا.. مدني بجستان در محل اين بيمارستان برگزار گرديد .

در اين برنامه که با تدريس آقاي دکتر ميرچراغي مدير محترم گروه مبارزه با بيماريهاي معاونت بهداشتي دانشگاه برگزار گرديد ، اخرين دستورالعمل هاي برنامه پيشگيري از انتقال HIV از مادر به نوزاد ، زمان شروع برنامه و نحوه انجام آن براي حاضرين در جلسه آموزش داده شد.بر اساس گفته هاي دکتر ميرچراغي اين برنامه از نيمه مرداد ماه در سطح دانشگاه علوم پزشکي گناباد اجرايي شده و از اين تاريخ از کليه مادران باردار در دو نوبت در طول دوران بارداري به صورت کاملا محرمانه تست تشخيص سريع HIV  به عمل خواهد آمد .

IMG 8995 IMG 9002 IMG 9008