برگزاری نمایشگاه راهنمای ازدواج شاد و پایدار

برگزاری نمایشگاه راهنمای ازدواج شاد و پایدار

با توجه به فرارسیدن هفته ازدواج آسان، واحد سلامت خانواده و جمعیت شهرستان بجستان با همکاری امور بانوان و واحد سلامت روان جهت ترویج ازدواج آسان نمایشگاهی از کتب موجود در این زمینه در تاریخ 4/6/96 درکنار نمایشگاه توانمندی های زنان برگزار نمود.

photo 2017 08 27 11 30 53 photo 2017 08 27 11 31 09