مرمت و بهسازي خانه بهداشت روستاي سردق

مرمت و بهسازي خانه بهداشت روستاي سردق

همزمان با اخرين روز از هفته دولت 96  و با حضور امام جمعه معزز ، فرماندار محترم  و جمعي از  مسئولين شهرستان بجستان در محل روستاي سردق خانه بهداشت بازسازي شده اين رو ستا مورد بهره برداري قرار گرفت.

خانه بهداشت روستاي سردق با اعتباري بالغ بر 360 ميليون ريال  از محل اعتبارات شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان به طور کامل مورد بازسازي و بهسازي قرار گرفته و به منظور خدمت رساني هرچه بهتر به ساکنان روستا مورد بهره برداري قرار گرفت.

IMG 0129 IMG 0132 IMG 0136