مرمت و بهسازي خانه بهداشت روستاي مزار

مرمت و بهسازي خانه بهداشت روستاي مزار

همزمان با ششمين روز از هفته دولت 96  و با حضور فرماندار و مسئولين شهرستان بجستان در محل روستاي مزار خانه بهداشت بازسازي شده اين رو ستا مورد بهره برداري قرار گرفت.

خانه بهداشت روستاي مزار با اعتباري بالغ بر 400 ميليون ريال  از محل اعتبارات شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان به طور کامل مورد بازسازي و بهسازي قرار گرفته و به منظور خدمت رساني هرچه بهتر به ساکنان روستا مورد بهره برداري قرار گرفت.

IMG 0050 IMG 0052