دسترسی دانشگاه به بانک اطلاعاتی Ulrich

به اطلاع كاربران محترم مي رساند دسترسي به بانک اطلاعاتی Ulrich در برگیرنده اطلاعات بیش از 300000 عنوان مجله و روزنامه برای همه دانشگاههای علوم پزشکی کشور از طریق آدرس: http://ulrichsweb.serialssolutions.com  فراهم شده است.