دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

baner11
 
 
top-news
تقویم همایش:

ثبت نام و دریافت خلاصه مقالات: 30 مهرماه1396

ثبت نام دانشجویان متقاضیان داوری: تا   5 شهریور ماه1396

اعلام اسامی داوران واجد شرایط: 15 شهریورماه1396

اعلام نتایج داوری خلاصه مقالات: 15 آبان1396

برگزاری کنگره: 8 و 9 آذر ماه 1396