صفحه اصلی مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

اطلاعات تماس:
براي ارتباط با معاونت مي توانيد از طريق فرم تماس (كليك كنيد...) و يا آدرس و تلفن زير مكاتبه نمائيد:
خراسان رضوي، گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت آموزشی،مدیریت مرکز مطالعات و توسعه پزشکی دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تلفن تماس: 05157223028 و 05157225027 تلفكس معاونت: 05157220577 پست الكترونيك: edc@gmu.ac.ir