برگزاری کارگاه مالکیت فکری و ثبت اختراع

با تلاش مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه، کارگاه مالکیت فکری و ثبت اختراع توسط متخصصین مدعو از شرکت تک ثبت مشهد در روز سه شنبه مورخ 25/08/95 ساعت 8 صبح برگزار می گردد. لطفاً جهت ثبت نام در این  کارگاه به سایت research.gmu.ac.ir مراجعه فرمایید یا با داخلی 159 تماس حاصل فرمایید.