مقایسه دانشگاه از نظر واحد های فناور استقرار یافته با سایر دانشگاهاکشور

براساس مقایسه دانشگاها از نظر واحد های فناور استقرار یافته در سال 1395 توسط دفتر توسعه و فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد در رتبه دهم در بین تمام دانشگاه های  علوم پزشکی کشور قرار گرفت.

لازم به ذکر است جهت ارتقاء حوزه فناوری دانشگاه و حرکت به سمت تأسیس شرکت های دانش بنیان، استقرار و افزایش تعداد واحدهای فناور لازم و ضروری می باشد.

دکتر محمدپور ضمن تشکر از تلاش ارزشمند کارشناسان و روسای قبل و فعلی این مرکز بویژه از اهتمام و پیگیری آقای مهندس بیگلری، فراهم آوردن بستر لازم، امکانات و فضای فیزیکی مناسب و حمایت های بلاعوض صورت گرفته مصوب شورای سیاستگذاری مرکز رشد گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه را از جمله عوامل موثر در جذب و استقرار هسته های فناور در دانشگاه دانست.