بازدید اعضای محترم بورد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی08 copy

اعضای محترم هیأت بورد تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت جناب آقای دکتر رمضانخانی استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران و جناب آقای دکتر کاوه استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با هدف بررسی وضعیت آموزشی و امکانات رفاهی دانشجویان این رشته از دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید کردند.

ایشان در ابتدای حضور خود در جلسه‌ای با حضور  هیأت رئیسه دانشگاه، رئیس دانشکده بهداشت، مدیران گروه های آموزشی دانشکده بهداشت  و اساتید و اعضای هیأت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در سالن ابن‌سینا پردیس دانشگاه، ضمن آشنایی با مدیران دانشگاه و اعضای هیأت علمی گروه، اهداف و برنامه‌های بازدید خود را ارائه کردند.

فضاهای آموزشی از جمله کتابخانه، بخش‌های مهارت های بالینی، آزمایشگاه های رسانه (1و2)، مرکز رایانه، کلاس‌های درس، اتاق اساتید گروه و سالن‌های کنفرانس و همایش از جمله فضاهایی بود که مورد بازدید هیأت بورد آموزش بهداشت قرار گرفت وامکانات، پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های دانشگاه و گروه را برای موافقت با پذیرش دانشجو در مقطع PhD نیز مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار دادند.

در ادامه برنامه بازدید، هیأت بورد در جلسه‌ای با حضور دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت، وضعیت آموزشی و امکانات موجود را از دیدگاه دانشجویان بررسی و ارزیابی کردند.

نهایتا جلسه جمع بندی در اتاق معاونت آموزشی تشکیل و موارد بررسی شده توسط اعضای محترم بورد گزارش گردید و فرم های کاغذی و دیجیتال و پروپوزال درخواست تاسیس مقطع PhD آموزش بهداشت و ارتقای سلامت به اعضای محترم بورد ارائه گردید.