جلسه آموزشی بهداشت کشاورزی روستای جزین

 جلسه آموزشی بهداشت کشاورزی جهت کشاورزان ودامداران روستای جزین با تلاش همکاران محترم مرکز سلامت جامعه جزین برگزار شد.در این جلسه سرکار خانم مهندس شعیبی کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز سلامت جامعه مطالبی پیرامون رعایت مسایل بهداشت کار در مشاغل کشاورزی ارائه نمودند.

                                            keshavarzi jazin1                  keshavarzi jazin2