جلسه آموزشی صنف فروشندگاه مصالح ساختمانی گناباد

با همکاری اتاق اصناف شهرستان گناباد جلسه آموزشی ویژه شاغلین صنف مصالح ساختمانی در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف شهرستان برگزار شد. دراین جلسه حاضرین با نحوه حفظ سلامت خود در برابر عوامل بیماری زای ناشی از کار آشنا شدند.

masaleh foroushan