برگزاری جلسات آموزشی مهارتهای فرزند پروری ویژه والدین

از آنجا که آموزش مهارتهای فرزند پروری نقش مهمی در بهبود ارتباط والدین با فرزندان دارد و عاملی محافظ در برابر کودک آزاری و کاهش تنش ها و دغدغه های والدین با فرزندشان در دوره نوجوانی می باشد هماهنگی لازم با خانه های بهداشت بیلند1، بیلند2 و روشناوند به عمل آمد و سه جلسه آموزشی برای هر خانه بهداشت جهت والدین کودکان توسط کارشناسان سلامت روان برگزار گردید به این امید که برگزاری این جلسات آموزشی باعث ارتقاء سطح سواد سلامت روان مردم و کاهش اختلالات روانی گردد.

Untitled 1 copy copy