تاریخ درج خبر: 1396/4/7

معاونت تحقیقات و فنآوری در نظر دارد کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت منابع علمی اندنوت را در تاریخ 1396/4/12 برگزار نمایند لذا علاقه مندان جهت ثبت نام به سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی مراجعه یا بر رو لینک زیر کلیک نمایند

جهت ثبت نام اینجا را کلیک نمایید