کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع و استنادات اندنوت با حضور جمعی از اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه در محل کلاس کامپیوتر نتلب دانشگاه در تاریخ 1396/4/12 برگزار گردید.