تاریخ درج خبر: 1396/7/23

معاونت تحقیقات و فناوری در نظر دارد کارگاه جستجوی منابع الکترونیک را در تاریخ 1396/7/26 برگزار نماید، لذا علاقه مندان جهت ثبت نام به سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی مراجعه یا با شماره داخلی 154 آقای خواجه تماس حاصل نمایند.