معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه به منظور ارتقاء فعالیت های پژوهشی در سال 96 اعتبار ویژه ای را به عنوان گرنت تحقیقاتی به اعضای هیات علمی اختصاص داده است. اعضای محترم هیات علمی می توانند در خواست خود را با رعایت دستورالعمل اعطای گرنت های تحقیقاتی حداکثر تا اول آذر 96 به معاونت پژوهشی ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه نمایید.

جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید

تاریخ انتشار: 1396/8/15