سامانه کتب تالیفی و ترجمه شده دانشگاه راه اندازی شد، این سامانه شامل مجموعه کتب چاپ شده توسط اعضای هیات علمی و سایر پژوهشگران دانشگاه می باشد

جهت ورود به سامانه اینجا را کلیک کنید

تاریخ درج خبر : 1396/10/1