معاونت توسعه مديريت و منابع

Azmoon

اطلاعات تماس:
براي ارتباط با معاونت مي توانيد با آدرس و تلفن زير مكاتبه نمائيد:
خراسان رضوي، گناباد، میدان غدیر ـ سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
شماره تلفن: 05157223513    فکس : 05157227689