طی حکمی از سوی دکتر رضا احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر جلیل مشاری عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان سرپرست معاونت درمان دانشگاه منصوب گردید.

     moshari01 copy به گزارش وب‌دا، متن حکم صادره به شرح ذیل است؛

 جناب آقای دکتر جلیل مشاری                              

 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه 

سلام علیکم
     نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند علمی و اجرائی جنابعالی را به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست معاونت درمان دانشگاه» منصوب می نمایم. در این راستا انتظار دارم ضمن استفاده از توان و ظرفیت های تخصصی موجود، زمینه تحقق اهداف مندرج در طرح تحول نظام سلامت و برنامه های ارائه شده توسط اینجانب را با اولویت های زیر  فراهم نمایید:
• تکریم ارباب رجوع با پاسخگویی شایسته و مستمر به مردم در واحدهای تابعه   
•دسترسی عادلانه مردم منطقه به خدمات درمانی با اولویت مناطق محروم  
• ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، اجرای راهنماهای بالینی (گایدلاین ها) و استانداردهای مراقبت بیمار و اعتبار بخشی درمان  •  همکاری با وزارت متبوع و همچنین واحدهای ستادی و اجرایی این دانشگاه در مسیر دستیابی به اهداف سازمانی و در رأس آن، اجرای صحیح و کامل طرح تحول نظام سلامت
•کنترل دقیق امور اداری مالی و آموزشی و درمانی کلینیک ویژه و نظارت بر عملکرد کلیه افراد و حسن اجرای کلیه فرآیندهای درمانی – آموزشی – اداری و بالاخص مالی در کلینیک ویژه و گزارش به اینجانب
 •  فراهم نمودن بستر و فضای مناسب آموزشی جهت آموزش دانشجویان
• نظارت بر مراکز و واحدهای ارائه دهنده خدمات کلینیکی و پارا کلینیکی بخشهای دولتی و خصوصی در سطح شهرستان
 •  برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کمی و کیفی خدمات پرستاری و ارزشیابی و بهبود مستمر آن
• تلاش در جهت دست یابی به علوم جدید مراقبت و آموزش به بیماران و ارائه پیشنهادات لازم جهت بکارگیری روشهای نوین مراقبت در واحدهای تابعه
 •  بررسی و برآورد نیازهای آموزشی ضمن خدمت و ایجاد تسهیلات به منظور شرکت پرسنل در سمینارها و کنفرانس ها و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی
 •  جلب وگسترش مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت های موسسات و نهادهای دولتی و غیر دولتی در ارائه خدمات درمانی با همکاری قائم مقام مشارکتهای مردمی دانشگاه و مجمع خیرین سلامت  
 •  تدوین و پایش برنامه عملیاتی حوزه تحت پوشش
امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و عنایات خاص حضرت ولی عصر (عج)و با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیتهای موجود و رعایت قوانین و مقررات در انجام وظایف محوله موفق و سربلند باشید.
                                                                                                                                                                                                                                   دکتر احمدی
                                                                                                                                                                                                                                 رئیس دانشگاه

دکتر احمدی همچنین در پیامی از خدمات و تلاش های دکتر معصوم‌زاده در مدت تصدی مسئولیت معاونت درمان دانشگاه قدردانی کرد.