اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی کددار غیر حضوری «ایمنی در آزمایشگاه»

با توجه به برگزاری دوره آموزشی کددار غیر حضوری ایمنی در آزمایشگاه توسط اداره آزمایشگاه مواد غذایی،خواهشمند است همکاران و مسئولین فنی محترم که مایلند در دوره مذکور که به مدت 16ساعت می باشد، شرکت نمایند، با مراجعه به سایت دانشگاه و مطالعه منبع مذکور آمادگی خود را جهت آزمون غیر حضوری که در تاریخ 15/10/1395 از ساعت 12الی 13 در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار خواهد شد، اعلام نمایند.
جهت دریافت منبع مطالعاتی دوره آموزشی «ایمنی در آزمایشگاه» روی نام دوره کلیک نمایید.