دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی مربوط به بند(و) تبصره 16 قانون بودجه سال 1396

جهت دریافت دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم و فرم های مربوط به واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی مربوط  به تبصره 16 قانون بودجه سال 1396اینجا کلیک کنید.