برگزاری کارگاه آشنایی با نمونه برداری از مواد غذایی

کارگاه آموزشی آشنایی با نمونه برداری از مواد غذایی جهت کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و کارشناسان آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و مسئولین فنی کارخانجات تحت پوشش به مدت 8 ساعت در تاریخ 12/9/96 در محل معاونت غذا و دارو برگزار گردید .در این کارگاه ضمن ارائه مطالبی در خصوص مبانی علمی نمونه برداری از مواد غذایی و پاسخ به سوالات شرکت کنندگان از منبع مطالعاتی که از طریق سایت معاونت اطلاع رسانی شده بود آزمون حضوری نیز برگزار گردید .

photo ۲۰۱۷ ۱۲ ۰۳ ۱۳ ۴۱ ۵۹photo 2017 12 05 09 51 57