معاونت آموزشی بیمارستان علامه بهلول

123    

 rais1
    aza       ardu    tabee     ketabkhane       online
 
 
  asatid         farayand      aiinname    barname      news       tamas

معاونت آموزشی بیمارستان علامه بهلول مصمم است با اتکا به اساتید، کارکنان و دانشجویان در محیطی فعال و پویا و با بهره مندی از فناوری های نوین ، کار گروهی و همکاری بین رشته ای  ضمن توسعه  مرزهای دانش در جهت تحقق آموزش پاسخگو، عدالت محور و نهادینه سازی اخلاق حرفه ای گام بردارد.   

اهدف کلان:
ارتقاء هدفمند کمی و کیفی آموزش 
ایجاد فرصت های آموزشی نوین