صفحه اصلی بیمارستان آیت اله مدنی بجستان

 

اطلاعات تماس:
شما مي توانيد براي ارتباط با بیمارستان آیت ا... مدنی شهرستان بجستان توسط پل هاي ارتباطي زير با ما تماس حاصل فرمائيد.
استان خراسان رضوي - شهرستان بجستان - میدان آیت ا... طالقانی - كدپستي : 9698154813
تلفن : 2-56522800-051
فکس : 56522803 - 051